TERMENI ȘI CONDIȚII

Vă mulțumim pentru vizită. Prin site-uri se înțelege: pagina noastră web „centana.ro”, inclusiv paginile de social media pe care le controlăm, site-urile de promovare, programele noastre de recompense. În cazul în care este prevăzută o politică diferită cu privire la un anumit program, site etc., acea politică va fi completată cu prevederile acestor Termeni & Condiții, cu excepția prevederilor contrarii.

Site-urile sunt operate de CENTANA-COM S.R.L., o societate din România, cu sediul social în Strada Libertății nr. 34, loc. Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud, având cod de identificare fiscală 3697523, înregistrată în Registrul Comerțului cu numarul J06/1200/1992. Obiectul principal de activitate este cod CAEN 141 – Creșterea bovinelor de lapte. Trimiterile la „noi”, „pe noi”, „a noastră/al nostru/ai noștri/ale noastre” și CENTANA se referă la CENTANA-COM S.R.L.

Acești/aceste termeni și condiții de utilizare („Termenii & Condițiile”) stabilesc termenii și condițiile juridice care reglementează Site-urile. Prin utilizarea Site-urilor, înțelegeți și sunteți de acord să respectați acești/aceste Termeni & Condiții, în condițiile și cu limitările prevăzute în aceștia. Citiți-i cu atenție. Continuarea utilizării de către dumneavoastră a Site-ului implică acceptul dumneavoastră de a respecta acești/aceste Termeni & Condiții. Dacă nu sunteți de acord să respectați acești/aceste Termeni & Condiții, nu utilizați Site-urile.

Prin utilizarea Site-urilor, sunteți de acord că CENTANA își rezervă dreptul de a modifica în orice moment Termenii & Condițiile, fără nicio notificare. Orice asemenea modificare a Termenilor & Condițiilor se va efectua în scris și se va publica pe Site-uri.

Prin accesarea sau folosirea Site-urilor, confirmați că veți respecta Termenii & Condițiile revizuite conform celor de mai sus, pe care vă invităm să îi parcurgeți periodic.

În cazul în care vom considera că ați încălcat oricare dintre acești/aceste Termeni & Condiții, vom avea dreptul, la libera noastră alegere, să restricționăm, să suspendăm sau să blocăm accesul dumneavoastră la Site-uri sau la orice secțiune, componentă sau program al acestora, și, după caz, să sesizăm organele competente.

CREAREA UNUI CONT DE UTILIZATOR

Pentru a avea acces sau pentru a putea participa la anumite componente, secțiuni sau programe ale Site-urilor, vi se va putea solicita să vă creați un cont de utilizator, scop în care vi se vor solicita anumite informații cum ar fi, de exemplu, numele de utilizator, adresa de e-mail și, opțional, fotografia de profil. Aceste date cu caracter personal sunt necesare în special în scopul îndeplinirii obligațiilor față de dumneavoastră cu privire la utilizarea respectivelor secțiuni, componente sau programe ale Site-urilor. Decizia de a furniza aceste informații este pur voluntară și opțională; cu toate acestea, dacă alegeți să nu furnizați unele dintre aceste informații (cum ar fi adresa de e-mail și numele de utilizator), nu veți putea avea acces la respectivele componente, secțiuni sau programe ale Site-urilor.

Referitor la crearea contului de utilizator, sunteți de acord cu următoarele:

– Toate informațiile, inclusiv fotografiile utilizate cu privire la crearea contului sunt corecte și va aparțin dumneavoastră;

– Nu este permisă crearea unor conturi pentru alte persoane, fără permisiunea acestora, nici crearea mai multor conturi pentru dumneavoastră și nici cesionarea sau transferul în orice fel al propriului cont de utilizator;

– Veți asigura confidențialitatea și securitatea parolei dumneavoastră și nu veți permite accesul terților la contul dumneavoastră; noi nu avem nicio responsabilitate pentru niciun fel de activități sau consecințe cauzate de obținerea parolei dumneavoastră sau de accesul la contul dumneavoastră obținut de către un alt utilizator.

– Ne rezervăm dreptul ca, în orice situații în care considerăm necesar, să anulăm să ștergem informațile contului de utilizator, să dezactivăm contul dumneavoastră de utilizator, sau să vă restricționăm, suspendăm sau blocăm accesul pe Site-uri sau pe orice secțiune, componentă sau program al acestora cu sau fără notificare, și să restricționăm crearea de către dumneavoastră a unui alt cont, fără a putea fi ținuți răspunzători în acest sens.

TRANSMITEREA DE CONȚINUT DE CĂTRE UTILIZATORI

Prin trimiterea oricărui conținut către noi, ne acordați o licență perpetuă, irevocabilă, la nivel mondial, gratuită, neexclusivă, transferabilă pentru a folosită, reprodusă, distribuită, sublicențiată, modificată, tradusă, afișată public, difuzată, inclusiv, dar fără limitare, pentru uz comercial, fără niciun acord/aprobare, notificare și atribuire sau compensație către dumneavoastră. Materialele sau comunicările transmise de dumneavoastră către Site-uri nu vor fi tratate ca fiind confidențiale.

Nu este permisă transmiterea către Site-uri a unui material care:

– este ilegal, obscen, vulgar, defăimător, discriminator, calomnios, amenințător, cu conținut politic sau imoral;

– include imaginea sau înfățișarea cuiva care este sau pare să fie minor sau care nu și-a dat acordul;

– include, încurajează sau permite orice activitate ilegală sau de natură a prejudicia în orice mod, sau orice formă de agresiune sau discriminare.

PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Toate drepturile de proprietate intelectuală în legătură cu conținutul de orice tip al Site-urilor sunt deținute de CENTANA, sau sunt incluse cu permisiunea deținătorului lor de drept.

Orice material sau comunicare nepersonal(ă) pe care le transmiteți către Site-uri, incluzând date, întrebări, comentarii, sugestii sau altele similare sunt neconfidențiale și nu sunt protejate prin drepturi de proprietate intelectuală și vor fi tratate ca atare. Orice date pe care le transmiteți sau le postați devin proprietatea CENTANA și pot fi utilizate în orice scop, – fără a vi se plăti vreo compensație. Prin transmiterea informațiilor, ne garantați că sunteți proprietarul informațiilor și că utilizarea acestora de către CENTANA nu va încălca drepturile oricăror părți sau legislația în vigoare. CENTANA nu este obligată să folosească informațiile pe care ni le transmiteți.

Este interzisă trasmiterea către noi a oricărui conținut de către un utilizator care nu deține drepturile de proprietate intelectuală cu privire la acesta. Astfel, este obligatoriu ca fiecare utilizator să se asigure și să garanteze că în momentul transmiterii către noi a oricărui conținut (inclusiv text, fotografii, reprezentări grafice etc):

– este autorul respectivului conținut sau deţine în mod legal drepturile de autor sau prerogativa de a dispune de acesta precum şi de drepturile conexe dreptului de autor asupra respectivului conținut, de exemplu, dar nelimitându-se la drepturile pentru prelucrare asupra lucrării;

– că respectivul conținut nu încalcă drepturile unor terţi ori prevederile legislaţiei în vigoare, fiind pe deplin stabilit că fiecare utilizator va fi singur şi exclusiv răspunzător pentru astfel de încălcări;

– că a obţinut acordul titularilor drepturilor de autor şi a drepturilor conexe pentru a folosi conținutul ce ne este transmis pentru anumite reproduceri, fragmente etc. aparţinând unor opere preexistente.

Nu ne asumăm răspunderea pentru niciun conținut (fotografie, text, reprezentare grafică etc.) însuşit în mod ilegal de către utilizatori.

LIMITAREA RĂSPUNDERII

Depunem eforturi rezonabile pentru a asigura precizia și caracterul complet al informațiilor de pe aceste Site-uri. Cu toate acestea, punem la dispoziție informația de pe Site-uri doar în scop informativ și, în limita permisă de legislația aplicablă, nu ne asumăm răspunderea dacă informațiile de pe Site-uri sunt incorecte, incomplete sau nu mai sunt disponibile.

De asemenea, deși suntem preocupați de asigurarea securității Site-urilor, nu putem garanta faptul că pe Site-uri sau serverele folosite pentru găzduirea acestora nu se află viruși. Site-urile pot fi indisponibile uneori din cauza mentenanței sau funcționării necorespunzătoare a echipamentelor informatice sau din diverse alte motive.

Nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru nicio cauză de indisponibilitate a Site-urilor, inclusiv fără a se limita la cauzele de mai sus, sau pentru orice cauze care nu permit utilizarea acestora sau transmiterea de informații sau pentru orice acțiune efectuată prin accesul neautorizat la comunicațiile utilizatorului. De asemenea, nu suntem responsabili pentru nicio defecțiune, de orice natură, sau pentru alte probleme ale oricăror servicii de găzduire, sisteme informatice, servere sau furnizori, rețele sau servicii telefonice sau de internet, calculatoare sau echipamente de telefonie mobilă, software, inclusiv prejudicii sau daune aduse computerului, telefonului mobil sau altui hardware sau software al unui utilizator sau al oricărei alte persoane, legate de sau rezultate din utilizarea sau descărcarea de conținut în legătură cu Site-urile sau oricare site asociat.

În măsura permisă de lege, nu ne asumăm răspunderea pentru orice daune directe sau indirecte, punitive, speciale sau de consecință, create în orice fel sau care decurg din utilizarea Site-urilor sau a informațiilor disponibile pe acestea.

Nu ne asumăm răspunderea pentru oricare daune cauzate sau care decurg din orice acțiuni pe care le realizați în baza informațiilor de pe Site-uri, pentru incapacitatea dumneavoastră de a accesa Site-urile și pentru oricare informații incorecte, incomplete sau neactualizate.

LINK-URI CĂTRE ALTE SITE-URI

Acest site web poate include link-uri și trimiteri la alte site-uri web. Aceasta nu înseamnă că acestea sunt asociate Site-urilor sau că CENTANA aprobă, certifică sau este responsabilă pentru acestea, incluzând informațiile de pe acestea.

Dacă decideți să accesați site-uri sau conținutul terților sau să utilizați ori instalați orice conținut al terților, o faceți pe propriul risc fiind conștienți de faptul că termenii și politicile noastre nu mai guvernează respectivele site-uri, fiind aplicabili doar termenii și conditiile care guvernează site-urile respective cu privire la orice informații sau conținut de orice fel disponibil. Prin urmare, noi nu suntem responsabili pentru nicio problemă care ar putea apărea din sau în legatura cu utilizarea de către dumneavoastră a unor asemenea site-uri sau conținut al terților.

CONFIDENȚIALITATEA ȘI PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Oricare date cu caracter personal pe care ni le transmiteți se supun politicii privind confidențialitatea, disponibilă prin accesarea link-ului: https://centana.ro/politica-de-confidentialitate

LEGEA APLICABILĂ ȘI SOLUȚIONAREA DISPUTELOR

Acești Termeni & Condiții sunt guvernați și vor fi interpretați în conformitate cu legea română. În cazul unor litigii apărute în legătură cu acești Termeni & Condiții, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor judecătorești române competente.